Pozemky a ruiny kostela jsou ve vlastnictví Města Loket,  správou jsou pověřeny Loketské městské lesy. Akce typu svatba jsou zpoplatněny částkou 2000,- Kč/den. V této částce je vjezd 3 vozidel zdarma. Další vozidlo je zpoplatněno 200,- Kč/den. V případě Vašeho zájmu prosím o zaslání jména a adresy na koho bude vystaveno  povolení  a fakturace + SPZ vozidel. Podmínkou vystavení povolení je úhrada před akcí.

Pravidla pro držitele výjimky

Každý, kdo se na základě výjimky pohybuje po lesních majetcích města Loket, je povinen:

  • mít při provádění povolené činnosti výjimku u sebe nebo mít touto výjimkou vždy řádně a viditelně označené vozidlo,
  • použít pouze platnou výjimku,
  • použít výjimku pouze pro činnost, vozidlo, osobu, dobu a místo, na které je vydána,
  • chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům lesa,
  • při stání odstavit vozidlo mimo vozovku cesty,
  • přizpůsobit rychlost jízdy stavu a povrchu vozovky a současně nepřekračovat rychlost 30 km/h,
  • nepoškozovat cesty ani ostatní zařízení sloužící k plnění funkcí lesa.

Držitel výjimky je povinen dodržovat zákonná ustanovení; udělení výjimky nezbavuje držitele odpovědnosti.

Vlastník resp. správce lesních majetků si vyhrazuje právo v  případě, že to vyžaduje bezpečnostní nebo provozní situace, omezit držitelům vjezd do lesa.

Přidejte se ke SVOL!

Loketské městské lesy, s. r. o.

Dvory 31
357 33 Loket

352 359 521

lesy@lesyloket.cz

jsme také na Facebooku


Karlovartsk krajiv kraj
nahoru