náhled

Loketské městské lesy s. r. o., je společnost s ručením omezeným stoprocentně vlastněná městem Loket a zřízená za účelem správy a rozvoje jeho lesního, vodního a zemědělského majetku. V současné době spravujeme asi 4 700 ha lesních majetků města Lokte. Odbornou správu včetně výkonu všech lesnických činností a prodeje dřeva zajišťujeme i pro další vlastníky (např. město Krásno, město Kynšperk nad Ohří, Římskokatolická farnost Sokolov a další).

Rozlohou svých lesů je město Loket čtvrtý největší vlastník městských a obecních lesů v České republice (za Brnem 8 100 ha, Pískem 6 500 ha a Kašperskými Horami 6 000 ha). Jeho majetky se rozkládají na severu od obce Suchá u Nejdku až po město Krásno na jihu. Na západ majetky sahají k Sokolovu a na východ  ke Stanovicím. Téměř 2 500 ha lesa leží v CHKO Slavkovský les. Na území se nachází tři evropsky významné lokality Natura 2000 – Kaňon Ohře, Krásenské rašeliniště a Nadlesí o celkové výměře asi 300 ha a také jedna národní přírodní památka  Jan Svatoš. Nejběžnější dřevinou v našich lesích je smrk ztepilý se 73 % objemu dříví a dále borovice lesní s 12 %.

Ve spravovaných lesích hospodaříme trvale udržitelným způsobem, což máme podloženo certifikáty lesů a spotřebitelského řetězce systému PEFC (www.pefc.cz). Znamená to využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny. Zároveň usilujeme o zlepšení všech funkcí lesa ve prospěch životního prostředí člověka. Garantujeme, že příštím generacím lesy zachováme ve stejné nebo lepší kvalitě.

Kromě provádění všech lesnických prací a prodeje dříví se věnujeme i údržbě městské zeleně, dřevovýrobě, truhlářské výrobě nebo těžbě a dodávkám rašeliny pro léčebné využití. Veškeré naše služby, které poskytujeme především městu Loket, jsme schopni poskytovat i dalším subjektům. V obchodních vztazích klademe důraz především na kvalitu prováděných služeb a na plnění smluvních závazků.

Při správě lesů věnujeme velkou pozornost návštěvníkům lesa, ať už přijdou pěšky, přijedou na kole nebo na koni. Snažíme se práce provádět tak, aby co nejméně znepříjemňovali návštěvu a volnočasové aktivity v lesích.

Přijďte i Vy, jste vítáni!

náhled
náhled
náhled
náhled
náhled
Přidejte se ke SVOL!

Loketské městské lesy, s. r. o.

Dvory 31
357 33 Loket

352 359 521

lesy@lesyloket.cz

jsme také na Facebooku


Karlovartsk krajiv kraj
nahoru